Välkommen till
Boax Service

Vi förvaltar din fastighet!

Teknisk förvaltning

Boax Service är en heltäckande samarbetspartner inom teknisk fastighetsförvaltning.


Läs mer

Projektledning

Boax Service projektledning har spetskompetens inom bygg, el, vvs samt styr- och reglerteknik.


Läs mer

Fastighetsskötsel

Boax Service fastighetsskötare svarar för kontinuerlig skötsel och drift så att en god och trygg boendemiljö upprätthålls.


Läs mer

Ekonomisk förvaltning

Boax Service ekonomiska förvaltning erbjuder ett komplett tjänsteutbud.


Läs mer

Boax Service förvaltar din fastighet

Boax Service är ett etablerat företag inom fastighetsförvaltning med ett ambitiöst kvalitets- och miljötänkande. Vi strävar efter att kunskaps­mässigt alltid ligga i främsta ledet och att vara ett företag som driver utvecklingen i branschen. Vår policy är att Boax Service aktivt ska delta i arbetet för en hållbar utvecklig och tillgodose allas rätt till en god miljö.

Läs mer om oss