Välkommen till Boax Service

Vi förvaltar din fastighet i Stockholmsområdet!

Boax logotype på ett byxben

Teknisk fastighetsförvaltning

Boax Service är en heltäckande samarbetspartner inom teknisk fastighetsförvaltning.


Mer om fastighetsförvaltning
Verktyg för projektledning

Projektledning

Boax Service projektledning har spetskompetens inom bygg, el, vvs samt styr- och reglerteknik.


Mer om projketledning
Fastighetskötare på ett tak

Fastighetsskötsel

Boax Service fastighetsskötare svarar för kontinuerlig skötsel och drift så att en god och trygg boendemiljö upprätthålls.


Mer om fastighetsskötsel

Boax Service förvaltar din fastighet i Stockholm

Boax Service är ett etablerat företag inom fastighetsförvaltning med ett ambitiöst kvalitets- och miljötänkande. Vi strävar efter att kunskaps­mässigt alltid ligga i främsta ledet och att vara ett företag som driver utvecklingen i branschen. Vår policy är att Boax Service aktivt ska delta i arbetet för en hållbar utvecklig och tillgodose allas rätt till en god miljö.

Läs mer om oss