Miljö & Kvalitet

Vindkraftverk som är bra för vår miljö

Boax Service bedriver ett omfattande miljö- och kvalitetsarbete. Vi arbetar aktivt med att utveckla energibesparande åtgärder både inom företaget och i det arbete vi bedriver och för våra kunders räkning. Alla funktioner inom företaget trimmas ständigt för att vara aktiva verktyg i arbetet att förbättra processen och skapa störst nytta för våra kunder.