Om företaget

Boax logo på byxben

Boax Service är ett etablerat företag inom fastighetsförvaltning med ett ambitiöst kvalitets- och miljötänkande. Vi strävar efter att kunskaps­mässigt alltid ligga i främsta ledet och att vara ett företag som driver utvecklingen i branschen. Vår policy är att vi aktivt ska delta i arbetet för en hållbar utveckling och tillgodose allas rätt till en god miljö.

Boax Service är en komplett samarbetspartner för rationell drift och teknisk fastighetsförvaltning. Det innebär att våra kunder kan nå alla tjänster inom fastighets­service, från ledning av byggprojekt till fastighetsskötsel och tekniskt underhåll, från en och samma samarbetspartner.

Boax Service har bred kompetens och lång erfarenhet av service & underhåll inom fastighetsförvaltning, el, luftbehandling, styr & regler, värme & sanitet, kyla samt säkerhetssystem. Vi arbetar aktivt med att utveckla energibesparande åtgärder för våra kunders räkning samt erbjuder hjälp med energi­deklarationer.