Fastighetskötsel

Kontinuerlig fastighetsskötsel och drift i Stockholmsområdet.

Våra fastighetsskötare och tekniker svarar för kontinuerlig skötsel och drift så att en god och trygg boendemiljö upprätthålls. Vi tar fram driftstatistik och ansvarar för att besiktningar och kontroller sker enligt myndigheternas krav. Boax Service ansvarar också för att exempelvis besiktningsprotokoll, garantibevis, statistik och ritningar finns arkiverade och tillgängliga.

Du som fastighetsägare får hjälp att göra omedelbara besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Regelbunden kontroll av fastighetens energiförbrukning med omedelbar återrapportering ger ett besked om möjliga resursbesparande åtgärder.

Man som utför fastighetsskötsel uppe på ett tak