Projektledning

Vi erbjuder professionell projektledning inom bygg

Boax Services projektledning har spetskompetens inom bygg, el, vvs samt styr- och reglerteknik. Som samarbetsparter vid underhållsarbeten och byggprojekt är vi med i allt från projektering, upphandling, kontraktsskrivning och byggledning fram till besiktning. Boax Service har utvecklat ett nära samarbete med välrenommerade entreprenörer som kompletterar våra tjänster och styrker vårt varumärke. Vi utför även byggnadstekniska utredningar.

Verktyg och ritning som behövs vid projektledning