Teknisk fastighetsförvaltning

Vi utför teknisk fastighetsförvaltning i Stockholm
Logo på ben på en person som utför teknisk fastighetsförvaltning

Boax Service erbjuder helhetslösningar inom teknisk fastighetsförvaltning i Stockholm anpassade efter AFF enligt fastighetsägarens/föreningens önskemål och behov. Våra lösningar är flexibla så att man som fastighetsägare/förening kan välja om man vill svara för vissa sysslor själv eller lägga över all skötsel till oss.

Våra fastighetsskötare och tekniker svarar för kontinuerlig skötsel och drift så att en god och trygg boendemiljö upprätthålls. Utifrån fastighetens skick lämnas förslag på service­åtgärder, både på kort och på lång sikt. Vi tar fram driftstatistik och ansvarar för att besiktningar och kontroller sker i enlighet med myndigheternas krav. Boax Service ansvarar också för att besiktningsprotokoll, garantibevis, statistik, ritningar, etc. finns arkiverade och alltid tillgängliga för styrelsen/ägaren av fastigheten.

Du som fastighetsägare får hjälp att göra omedelbara besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Regelbunden tillsyn av fastighetens energisituation med omedelbar återrapportering till ägaren/föreningen ger ett besked om vilka resursbesparande åtgärder som är möjliga. Boax Service utför även byggnads­tekniska utredningar.