El-service

propp

Boax Service erbjuder snabb och effektiv service av el-anläggningar. Våra elektriker har gedigen utbildning, lång erfarenhet och kompetens på högsta nivå.

För våra kunders räkning utför vi kontinuerlig översyn av såväl gamla som nya anläggningar och vi skräddarsyr serviceavtal efter våra kunders önskemål.

Som innehavare av en el-anläggning är man enligt lag skyldig att utöva tillsyn, ett så kallat eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att el-anläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och att åtgärd av eventuella fel och brister avhjälps. Förutom kontinuerlig service erbjuder Boax Service felsökning, komplett renovering samt nya installationer av el-anläggningar.