Luftbehandling

filter

1. Service & underhåll

Boax Service erbjuder snabb och effektiv service av ventilationsanläggningar. Våra servicetekniker har gedigen utbildning, lång erfarenhet och kompetens på högsta nivå.

För våra kunders räkning utför vi kontinuerlig översyn av såväl gamla som nya anläggningar och vi skräddarsyr gärna serviceavtal efter våra kunders önskemål.

Förutom byten av filter, drivremmar, lager, etc. erbjuder vi komplett renovering av ventilationsanläggningar.

2. Luftmätning & Injustering

Boax Service erbjuder luftmätningar, injustering av ventilations- och luftbehandlingsanläggningar samt utför mätningar för obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Genom vårt omfattande miljö- och kvalitetsarbete har vi också specialiserat oss på energioptimering. Både ur miljösynpunkt och från ekonomisk synvinkel är det mycket viktigt att spara energi, därför utför Boax Service översyn av anläggningar och utarbetar gärna åtgärdsförslag.

God luftkvalitet och en bra ventilation är viktigt för att skapa sunda hus. Våra skickliga tekniker utför kontroller och mätningar för att snabbt analysera luftkvaliteten.

3. Obligatorisk ventilationskontroll

Erfarenheterna från Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, har visat att många ventilationssystem har allvarliga brister, vilket självklart förvärrar situationen med inomhusklimatet. Boverket har vid undersökningar kunnat konstatera att det i genomsnitt förekommer sex fel i varje ventilationssystem, varav två är allvarliga. Vid allvarliga fel ska besiktningsförrättarna underkänna systemen och kräva omedelbara åtgärder.

Obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras i byggnader med regelbundna intervaller beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i fastigheten och beroende på vilket ventilationssystem som används. Vid besiktningen kontrolleras att funktion överensstämmer med de föreskrifter som gällde vid systemets byggnad.

Boax Service ombesörjer OVK-besiktningar och avhjälper upptäckta fel och brister så att systemet fungerar som avsett. Vi ser också till att det finns kompletta drift- och skötselanvisningar.

4. Balansering

Boax Service mäter och analyserar vibrationer och kan tidigt upptäcka begynnande skador på roterande axlar mm. Vi utför en- och tvåplans balanseringar av fläktar på plats. Boax Service kan lokalisera och därmed lösa stomljudsproblem.

5. Ventilationsentreprenader

Boax Service utför och tar totalt ansvar för projektering, installation, injustering och driftsättning i ventilationsentreprenader. Genom att vi håller i arbetet från ax till limpa ger det oss möjlighet att kontrollera hela processen och därmed kunna garantera en jämn och god kvalitet.

Boax Service styrka är framförallt vår långa och mångsidiga erfarenhet av både nyproduktion och renovering, om- och tillbyggnad (ROT).