Säkerhetsystem

alarm

Boax Service erbjuder produkter och kompletta lösningar inom säkerhetsteknik för kommersiella fastigheter, kontor och offentliga byggnader. Tillsammans med våra samarbetspartners tillhandahåller vi tekniska larm och säkerhetssystem som inbrottslarm, passagesystem, kamerasystem, överfallslarm, brandskydd, brandlarm, säkerhetsglas, etc. Vi designar, projekteringar, installerar, driftsätter. Boax Service erbjuder också avtal för förebyggande underhållsservice samt support och utbildning. Vi erbjuder högsta driftssäkerhet och problemfria revisionsbesiktningar, oavsett vem som installerat anläggningen. Serviceavtalen skräddarsyr vi efter kundernas önskemål, anpassade efter de olika anläggningarnas omfattning och skick. Alla servicebesök dokumenteras skriftligt.

Regelbunden översyn av brandskyddsanläggningar är nödvändigt för säkerheten och en trygghet för kunden. En brandskyddsanläggning kan vara en falsk trygghet om den inte får översyn.