Värme & Sanitet

undercentral
Boax Service är specialist på vatten och värme och ger ett heltäckande erbjudande till fastighetsbranschen. Fackområdet VS innefattar klassiska servicetjänster inom vatten-, avlopp-, energi-, och värmeanläggningar. Boax Service är en ledande leverantör av dessa servicetjänster. Vi tar hand om allt från serviceuppdrag till mindre entreprenader och tillhandahåller lösningar alla typer av bostäder, kontor och offentliga lokaler.

Vi utför kontinuerlig service på värmeundercentraler med dess automatik, pumpar, etc. Boax Service arbetar aktivt med att utveckla energibesparande åtgärder för våra kunders räkning. Boax Service injusterar värmesystem för att erhålla bästa komfort och ekonomi.